wz
    Ve druhém týdnu měsíce Červenec probíhali v hasičské zbrojnici menší úpravy. Konkrétně tedy došlo k protřídění starých oděvů a nábytku, celkovému úklidu a v neposlední řadě taktéž k vymalování prostor garáže. To vše proběhlo nejen proto, aby se hasiči lépe ve zbrojnici cítili, ale především za účelem zkrášlení zbrojnice, v niž se konal prodej občerstvení při kulturní akci obce.
jeleni,team,tichov,zrojnice,opravy