wz
    Letošní první akcí hasičů z Tichova se stala brigáda pro společnost Polfin, spočínající v číštění a úklidu místního lesního porostu.
sdh,tichov,pozar,brigada,uklid,cisteni,prace,